Acc #90886: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Mordekaiser

 • Jhin