Acc #90887: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • SIÊU PHẨM: Warwick

  • Riot Kayle

  • Kayle

  • Master Yi

  • Warwick

  • Tryndamere

  • Irelia

  • Illaoi