Acc #90888: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Ashe Toán Cướp Hắc Ám

 • Riven Đặc Nhiệm Đỏ

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Vladimir

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Veigar

 • Trundle

 • Swain

 • Ngộ Không

 • Nasus

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Riven

 • Yasuo