Acc #90896: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Yasuo Huyết Nguyệt

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Singed

 • Veigar

 • Garen

 • Draven

 • Yasuo