Acc #90904: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Soraka

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Lee Sin

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Ziggs

 • Yasuo

 • Braum

 • Jhin