Acc #90920: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Braum Ông Già Tuyết

 • Zed Lôi Kiếm

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Veigar

 • Malphite

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Udyr

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Braum

 • Zed