Acc #90924: Khung Đồng - Rank Chưa Rank

 • Mundo Giám Đốc

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Singed

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Garen

 • Lux

 • Graves

 • Darius

 • Yasuo

 • Yone