Acc #91100: Khung Đồng - Rank Chưa Rank

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Irelia Thánh Kiếm

 • Xin Zhao Chiến Thần

 • Annie Gô-tích

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Morgana

 • Anivia

 • Sona

 • Irelia

 • Veigar

 • Katarina

 • Vayne

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Yone

 • Acc #116835
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 3638 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #116795
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 6536 Tinh Hoa LamTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #116761
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 10455 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #115976
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 2800 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #115132
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 3401 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #115116
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 1049 Tinh Hoa LamTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #115115
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2645 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #115114
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 1178 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM