Acc #91482: Khung Chưa có khung - Rank Đồng I

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Twisted Fate

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Amumu

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Veigar

 • Brand

 • Nasus

 • Poppy

 • Yuumi

 • Sett