Acc #91577: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Sư Vương

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Tryndamere

 • Jax

 • Akali

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Malphite

 • Cho'Gath

 • Zed