Acc #91605: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Singed

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Caitlyn

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Fizz

 • Yone