Acc #91739: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Ryze

 • Warwick

 • Janna

 • Karma

 • Caitlyn

 • Brand

 • Akali

 • Garen

 • Shen

 • Shyvana

 • Yone