Acc #91765: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Brand Du Côn

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Dr. Mundo

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed