Acc #11347

 • Acc #12007
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 32Skin: 18Ngọc: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #12001
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 36Skin: 19Ngọc: 1
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #11997
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 39Skin: 20Ngọc: 3
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #11930
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 25Skin: 19Ngọc: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #11891
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 24Skin: 21Ngọc: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #11882
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 45Skin: 22Ngọc: 3
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #11861
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim VTướng: 34Skin: 22Ngọc: 4
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #11824
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 38Skin: 21Ngọc: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM