Acc #11367

 • Acc #9820
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 59Skin: 52Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6901
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 53Skin: 45Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11404
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 67Skin: 78Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11403
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 58Skin: 47Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11394
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 77Skin: 62Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11388
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 72Skin: 75Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11378
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 61Skin: 64Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11354
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 59Skin: 52Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM