Acc #11653

 • Acc #10170
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 41Skin: 47Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #10169
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 40Skin: 38Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #9836
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 39Skin: 38Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #8333
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 44Skin: 39Ngọc: 6
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6512
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 52Skin: 22Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #11883
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 46Skin: 36Ngọc: 5
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #11865
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 46Skin: 38Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #11796
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 40Skin: 35Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM