Acc #11990

 • Acc #12018
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 23Skin: 16Ngọc: 2
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #12002
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 37Skin: 16Ngọc: 4
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #11991
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 36Skin: 18Ngọc: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #11983
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 27Skin: 15Ngọc: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #11982
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 29Skin: 17Ngọc: 2
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #11980
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 27Skin: 16Ngọc: 4
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #11977
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 41Skin: 16Ngọc: 5
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #11967
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 29Skin: 14Ngọc: 3
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM