Acc #10669

 • Acc #10170
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 41Skin: 47Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #10169
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 40Skin: 38Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #10167
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 46Skin: 45Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #9836
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 39Skin: 38Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #8333
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 44Skin: 39Ngọc: 6
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6512
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 52Skin: 22Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #11480
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 59Skin: 66Ngọc: 5
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #11353
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 49Skin: 49Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM