Acc #1568

  • Acc #2199 32t 21s
    Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 32Skin: 21Ngọc: 5
    150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
  • Acc #448
    Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Skin: Ngọc: 3
    150.000 đ CARD 120.000 đ ATM