Acc #1685

 • Acc #1917 40t 38s
  Khung: Bạch kimRank: Rank vàngTướng: 40Skin: 38Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1909 34t 19s 50 ngoc 3
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 34Skin: 19Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1835 38t 39s
  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim VTướng: 38Skin: 39Ngọc:
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1824 46t 24s 61 ngoc
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 46Skin: 24Ngọc:
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1817 38t 18s kc 5 rouker 90 ngoc
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 38Skin: 18Ngọc:
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1816
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 38Skin: 27Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1815
  Khung: VàngRank: Rank vàngTướng: 44Skin: 28Ngọc:
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1602
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 27Skin: 21Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM