Acc #1685

 • Acc #3299 30t 44s 70 ngoc
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 30Skin: 44Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #2131
  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim VTướng: 22Skin: 16Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1875 44t 39s Vàng 2 70 vien ngoc 3
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 44Skin: 39Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1805 44t 27s 90 ngoc 1 da
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 44Skin: 27Ngọc: 7
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1789 44t 32s 90 ngoc 1 da quy
  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 44Skin: 32Ngọc: 4
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1781 49t 33s 55 vien ngoc 3
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 49Skin: 33Ngọc:
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1772 48t 43s
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 48Skin: 43Ngọc: 4
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1768 42t 29s 90 ngoc
  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 42Skin: 29Ngọc:
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM