Acc #1693

 • Acc #3564 46t 49s 90 |B?ch Kim 1
  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim ITướng: 46Skin: 49Ngọc:
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #3563
  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 49Skin: 55Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #2133 Nak skin
  Khung: Cao thủRank: Kim Cương IITướng: 25Skin: 25Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #1924 47t 53s 70 ngoc 3
  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 47Skin: 53Ngọc: 7
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM