Acc #1721

  • Acc #1749 Mùa trước kc5
    Khung: Kim cươngRank: Vàng ITướng: 22Skin: Ngọc: 3
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM