Acc #1766

 • Acc #1925 50 tướng 47 skin
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 50Skin: 47Ngọc: 5
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #1907 62t 64s 0 ngoc
  Khung: Cao thủRank: Rank bạch kimTướng: 62Skin: 64Ngọc: 10
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #1840 50t 65s 0 ngoc
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 50Skin: 65Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #1808 47 tướng 45 skin
  Khung: Cao thủRank: Rank bạch kimTướng: 47Skin: 45Ngọc:
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #1806 43t 38s 100 vien ngoc 3
  Khung: Bạch kimRank: Rank kim cươngTướng: 43Skin: 38Ngọc: 6
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #1797 48t 37s 90 ngoc 3
  Khung: Cao thủRank: Bạch Kim VTướng: 48Skin: 37Ngọc: 7
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM