Acc #1807

 • Acc #3606 bảng ngọc chuẩn 90 50 viên ngọc 3
  Khung: VàngRank: Vàng VTướng: 30Skin: 22Ngọc: 4
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #3602 bảng ngọc chuẩn 90
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 29Skin: 24Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #3599 tướng ryoma - ngộ không vận may 41 19 skin hot
  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 32Skin: 19Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #3598 4 tướng trên 25k vàng bảng ngọc 90 vận may 79 - 21 TRANG PHỤC
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 30Skin: 20Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #3597 có sẵn tới 35k vàng - 3k5 ruby - 35 quân huy vận may 99, 22 trang phục đẹp
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 22Skin: 22Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #3596 có sẵn 12k vàng - 3k ruby vận may 70, 20 trang phục đẹp
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 30Skin: 20Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #3547 35t 27s
  Khung: Bạch kimRank: Rank vàngTướng: 35Skin: 27Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #2167 Lữ bố tbb nak chiến binh hỏa ngục thừa 11k vàng
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Skin: Ngọc:
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM