Acc #1831

  • Acc #1948 Acc lkfb rip, ngọc 90, 1 đá quý, 24 thẻ đổi tên
    Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 49Skin: 63Ngọc: 90
    800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
  • Acc #1929 45t 49s 100 ngoc 3
    Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 45Skin: 49Ngọc: 7
    800.000 đ CARD 640.000 đ ATM