Acc #1946

  • Acc #3615 skin hot murad mtp - tara đại tù trưởng
    Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 22Skin: 19Ngọc: 2
    170.000 đ CARD 136.000 đ ATM
  • Acc #3601 2 bảng ngọc chuẩn - 17k vàng - chủ clan
    Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 25Skin: 21Ngọc: 2
    170.000 đ CARD 136.000 đ ATM