Acc #1987

  • Acc #2128 Acc rẻ, ngọc 90, thẻ đổi tên, 10k vàng
    Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 20Skin: 9Ngọc: 90
    60.000 đ CARD 48.000 đ ATM