Acc #1990

 • Acc #3450 43t 41s 90 |B?ch Kim 2
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 43Skin: 41Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #3433 39t 42s
  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 39Skin: 42Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #3299 30t 44s 70 ngoc
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 30Skin: 44Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #2131
  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim VTướng: 22Skin: 16Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM