Acc #2035

 • Acc #2083 40t 31s 40 ngoc 3
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 40Skin: 31Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1909 34t 19s 50 ngoc 3
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 34Skin: 19Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #1816
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 38Skin: 27Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM