Acc #2100

 • Acc #3223 50t 32s
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 50Skin: 32Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #3222 53t 46s
  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 53Skin: 46Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #2195 44t 46s qh 149 vân may
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 44Skin: 46Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #2152 52t 43s 0 ngoc
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 52Skin: 43Ngọc:
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #2133 Nak skin
  Khung: Cao thủRank: Kim Cương IITướng: 25Skin: 25Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #2076 46t 39s 70 ngoc 3
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 46Skin: 39Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #2038 46t 41s 90 ngoc
  Khung: Bạch kimRank: Rank vàngTướng: 46Skin: 41Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #2020 42t 46s 45 ngoc3
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 42Skin: 46Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM