Acc #2111

 • Acc #3303 34t 39s|Kim Cuong 2
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 34Skin: 39Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #3154
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 36Skin: 38Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #3151 33t 29s
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 33Skin: 29Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #3148
  Khung: Bạch kimRank: Rank vàngTướng: 37Skin: 37Ngọc: 5
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM