Acc #2117

 • Acc #3215 46t 51s 90
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 46Skin: 51Ngọc: 5
  650.000 đ CARD 520.000 đ ATM
 • Acc #1803 51t 29s
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 51Skin: 29Ngọc: 5
  650.000 đ CARD 520.000 đ ATM
 • Acc #1781 49t 33s 55 vien ngoc 3
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 49Skin: 33Ngọc:
  650.000 đ CARD 520.000 đ ATM