Acc #2170

 • Acc #3320 54t 49s |Kim Cuong 1
  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 54Skin: 49Ngọc: 10
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #3313 S? tu?ng: 57t 45s |Kim Cuong 3
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 47Skin: 45Ngọc: 4
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #3223 50t 32s
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 50Skin: 32Ngọc: 4
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #3222 53t 46s
  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 53Skin: 46Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #3140 37t 38s 60 ngoc
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 37Skin: 38Ngọc: 5
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #2132 Wonder Woman, Nak
  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim VTướng: 25Skin: 18Ngọc: 5
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #2005 39t 38s ngoc3 45
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 39Skin: 38Ngọc: 5
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #1921 42t 30s 90 ngoc
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 42Skin: 30Ngọc: 5
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM