Acc #2201

  • Acc #2207 64t 54s 85 ngoc 3
    Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 64Skin: 55Ngọc: 8
    800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
  • Acc #1997 51t 48s 82ngoc 3 146 van may
    Khung: Bạch kimRank: Rank kim cươngTướng: 51Skin: 48Ngọc: 5
    800.000 đ CARD 640.000 đ ATM