Acc #3127

 • Acc #3221 50t 50s 90 ngoc
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 50Skin: 50Ngọc: 5
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #2177 50t 41s 90 ngoc
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 50Skin: 41Ngọc: 5
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #2016 38t 40s 80 ngoc 3
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 38Skin: 40Ngọc: 10
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #1977 48t 40s 90 ngoc 70 ngoc 3
  Khung: Kim cươngRank: Rank kim cươngTướng: 48Skin: 40Ngọc: 6
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #1925 50 tướng 47 skin
  Khung: Kim cươngRank: Rank bạch kimTướng: 50Skin: 47Ngọc: 5
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #1840 50t 65s 0 ngoc
  Khung: Cao thủRank: Rank kim cươngTướng: 50Skin: 65Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM