Acc #3302

 • Acc #3297 34t 24s 70 ngoc
  Khung: Bạch kimRank: Rank bạch kimTướng: 34Skin: 24Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #2167 Lữ bố tbb nak chiến binh hỏa ngục thừa 11k vàng
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Skin: Ngọc:
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #749
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM