Acc #438

 • Valhein Hoàng Tử Quạ

 • Triệu Vân Quang Vinh

 • Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách

 • Yorn Cung Thủ Bóng Đêm

 • Ilumia Nữ Chúa Tuyết

 • Arthur Hoàng Kim Cốt

 • Aleister Quang Vinh

 • Ngộ Không

 • Veera

 • Ormarr

 • Alice

 • Taara

 • Zuka

 • Arthur

 • Toro

 • Yorn

 • Gildur

 • Violet

 • Triệu Vân

 • Mganga

 • Krixi

 • Mina

 • Valhein

 • Acc #463 - Còn 30K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: 12Skin: 3Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #449
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 20Skin: 4Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #444
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 19Skin: 6Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #403
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 19Skin: 6Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #401 - Còn 8K Vàng - Có Jocker - Ngộ Không
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 15Skin: 5Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #394 - Có Joker
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: 17Skin: 3Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #393 - Còn 7K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 20Skin: 6Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #392
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 20Skin: 5Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
CHAT VỚI LIENMINHSHOP