Acc #4386

 • Acc #4713
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 35Skin: 31Ngọc:
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5345
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 40Skin: 31Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5291
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: 29Skin: 41Ngọc:
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5290
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 38Skin: 43Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5115
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 42Skin: 33Ngọc:
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #4438
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 40Skin: 40Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #4436
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 44Skin: 40Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #4424
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 44Skin: 40Ngọc: 5
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM