Acc #4398

 • Acc #6691
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 45Skin: 35Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6661
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 46Skin: 39Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5421
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 36Skin: 43Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5418
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim VTướng: 37Skin: 35Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5394
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 34Skin: 34Ngọc: 6
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5392 - NGỌC CẤP 90
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 27Skin: 32Ngọc: 5
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5291
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: 29Skin: 41Ngọc:
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #4436
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 44Skin: 40Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM