Acc #4420

 • Acc #4522
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 51Skin: 56Ngọc: 3
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #4520
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 55Skin: 55Ngọc: 3
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #4419 - 2 SKIN ĐÁ QUÝ - 6 BẢNG NGỌC 90
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 46Skin: 59Ngọc: 6
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #4394 - CÒN 3 ĐÁ QUÝ
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 42Skin: 59Ngọc: 5
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #4393 - CÒN 2 ĐÁ QUÝ
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 44Skin: 49Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #4390 - 2 SKIN ĐÁ QUÝ - 2 BẢNG NGỌC 90
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 47Skin: 58Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #4385 - 11 BẢNG NGỌC CẤP 90 - 1 ĐÁ QUÝ
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 48Skin: 50Ngọc: 11
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM