Acc #4427

 • Acc #6905
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 50Skin: 40Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6901
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 53Skin: 45Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6900
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 50Skin: 52Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6899
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 50Skin: 47Ngọc: 7
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6898
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 50Skin: 45Ngọc: 10
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6897
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 50Skin: 51Ngọc: 7
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6896
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 54Skin: 48Ngọc: 8
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #6773
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 54Skin: 50Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM