Acc #4427

 • Acc #4686 bufter quận chúa + teen CN vanheo công tước zuka giáo sư lữbố long kỵ sĩ lumia thiên nữ
  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: 59Skin: 53Ngọc: 87
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #4652 1 đá quý, 160 viên ngọc3
  Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 53Skin: 54Ngọc: 90
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #4445 - CÒN 1 ĐÁ QUÝ
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 37Skin: 38Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #4419 - 2 SKIN ĐÁ QUÝ - 6 BẢNG NGỌC 90
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 46Skin: 59Ngọc: 6
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #4393 - CÒN 2 ĐÁ QUÝ
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 44Skin: 49Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #4390 - 2 SKIN ĐÁ QUÝ - 2 BẢNG NGỌC 90
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 47Skin: 58Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM