Acc #4430

 • Acc #5343 - 12 BẢNG NGỌC 90
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 41Skin: 40Ngọc: 12
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #5287
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 34Skin: 44Ngọc: 4
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4440
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 38Skin: 48Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4439 - CÒN 1 ĐÁ QUÝ
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 41Skin: 44Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4434
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 44Skin: 47Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4402 - CÒN 1 ĐÁ QUÝ
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 40Skin: 41Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #2167 Lữ bố tbb nak chiến binh hỏa ngục thừa 11k vàng
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Skin: Ngọc:
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM