Acc #4441

 • Acc #4765 1 đá quý, mu siêu việt, Nak AIC, Arthur si tình kiếm, zuka gấu nhồi, lữ bố nam vương
  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IIITướng: 48Skin: 50Ngọc: 90
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4696 Nhiều skin giá trị, Violet đặt dị, ngọc chuẩn ap
  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương ITướng: 30Skin: 37Ngọc: 90
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4650
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: 53Skin: 58Ngọc: 89
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4523
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 58Skin: 51Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4522
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 51Skin: 56Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4521
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 55Skin: 54Ngọc: 10
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4520
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 55Skin: 55Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4508
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 52Skin: 63Ngọc: 6
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM