Acc #4447

 • Acc #4512
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 50Skin: 51Ngọc: 8
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4505
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 52Skin: 45Ngọc: 7
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4440
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 38Skin: 48Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4439 - CÒN 1 ĐÁ QUÝ
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 41Skin: 44Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4434
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 44Skin: 47Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4430
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 49Skin: 46Ngọc: 4
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4425
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 43Skin: 50Ngọc: 5
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #4424
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 44Skin: 40Ngọc: 5
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM