Acc #4549

 • Acc #4519 - 10 trang ngọc 90
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 56Skin: 71Ngọc: 10
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #4518
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 58Skin: 62Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #4517 - 8 Trang Ngọc 90
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 55Skin: 60Ngọc: 8
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #4516
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 57Skin: 68Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #4501
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 58Skin: 72Ngọc: 6
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #4498
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 50Skin: 75Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #4493
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 52Skin: 74Ngọc: 3
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #4489
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 58Skin: 70Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM