Acc #4617

  • Acc #5079
    Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 29Skin: 14Ngọc:
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #556 - Còn 7k Vàng
    Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Skin: Ngọc: 2
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM