Acc #4707

 • Acc #6543
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 44Skin: 40Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #5431
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 42Skin: 32Ngọc: 4
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #2167 Lữ bố tbb nak chiến binh hỏa ngục thừa 11k vàng
  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Skin: Ngọc:
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM