Acc #4817

 • Acc #4490 - Liliana Tân Nguyệt Mị
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 57Skin: 59Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #6531 - 130 Viên Ngọc 3
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 53Skin: 52Ngọc: 10
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #6523 - 90 Viên Ngọc 3
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 78Skin: 65Ngọc: 8
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #6521
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 69Skin: 71Ngọc: 8
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #6491 - 159 Viên Ngọc 3
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 64Skin: 86Ngọc: 6
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #5444 - Skin S+ Nhiều
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 56Skin: 57Ngọc: 9
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM