Acc #4887

 • Acc #5080 - Kèm LMHT : 115 Tướng - 22 Trang Phục
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 76Skin: 67Ngọc:
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #5425
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 66Skin: 73Ngọc: 7
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #5424
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 75Skin: 79Ngọc: 6
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM